Çözümler

PROJE VE DANIŞMANLIK

Elektronik atık geri dönüşümünde her türlü metali ayrı ayrı elde edecek, %100 verimle çalışan ve 100% çevre dostu sistemleri ihtiyacınıza uygun kapasitede projelendiriyoruz.

Üretim ve sistem danışmanlığı yapıyoruz.

Nasıl Çalışıyoruz

Sizi dinliyoruz.

Sorunlarınızı 1975 den beri gelen birikimimizle çözüyoruz.

Projelendirerek, imalat ve satın alma safhalarında sizinle çalışarak üretiminizi verimli hale getiriyoruz.

Sistemi bir bütün olarak projelendirdikten sonra, öncelikleri belirleyip yatırım finansmanınıza göre en yüksek kazanç getirecek şekilde etaplandırarak çalışıyoruz.

KOKUSUZ DUMANSIZ RAMAT & İFRAZ SİSTEMİ

%100 çevre koşullarına uygun baca gazı ve atık deşarjı sağlayan makinalarımızla ifrazda %100, ramatta %98-99‘a varan geri dönüşüm verimi sağlıyoruz.

Arıtılmış kimyasal baca gazı ve sıvı atık çıkışı ile avrupa birliği normlarına uygun deşaj sistemi uygulanmaktadır.

5 -100 Kilo arasında kapasiteli, makina parkurunu projelendirilerek kuruyoruz.

999.9 saflıkta altın üretimi ve Gümüş, Palladyum, Platinin yüksek saflıkta elde edilmesi için gereken kimyasal proseslerin know-how ve eğitimini veriyoruz.

Sistemleri montaj ve eğitim dahil teslim ediyoruz.

25 kilo Kapasiteli Ramat ve İfraz Makinası

25 kg kapasiteli olmakla birlikte 1 kg ile 25 kg arası ramat yapmak ve gene aynı miktarlarda hurda kıymetli metalin rafinasyonu için dizayn edilmiş komple bir makinadır.

7 kilo Kapasiteli Ramat ve İfraz Makinası

7 kg kapasiteli olmakla birlikde 1 kg ile 7 kg arası ramat yapmak ve gene aynı miktarlarda hurda kıymetli metalin rafinasyonu için dizayn edilmiş komple bir makinadır.

ATIK SU NÖTRALİZASYON MAKİNASI

Asit kullanılan işyerlerinde asitli atık suların içindeki metallerin %100 nün tamamen alınarak ve nötralize edilerek kanalizasyon sistemine deşarj edilmesi için dizayn edilmişdir.

Nötralizasyon sistemi 4 gözlü olup;

1. göz atık asitlerdeki kıymeti metalleri (altın, platin, palladyum ) geri kazanmak içindir.

2. göz; atık asitlerdeki bakırı geri kazanır. Sistem metalik halde bakırı geri verir.

3. göz; pH düzenleme gözüdür. Asitli suları PH 8 olan nötr bir su haline getirir.

4. göz; 3 gözde nötr olan su filtre presten geçirilerek tortular tutulur ve 4. gözde test

edilerek dinlendirilir ve dinlenme sonrası savakdan kanala deşarj edilir.

Makinayı kullanan Özkaradeniz Ramat (Cemil Kılıç) ın İSKİ atık su deşarj izin belgesi.

Tarafımızdan 2017 yılının Haziran ayında tesis montajı yapılan atık su nötralizasyon makinası İSKİ tarafından defalarca denetlenmiş ve sonuçların İSKİ atık su deşarj şartlarını sağladığı tespit edilerek bu firmanın atık sularını doğrudan kanalizasyon şebekesine deşarj edebilmesi için bu atık su deşarj izin belgesi verilmiştir.

 

ÇEVREYE DUYARLI ELEKTRONİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

ELEKTRONİK ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE EN BÜYÜK SORUN VERİMDİR :

Özellikle Altına odaklı geridönüşüm firmaları; asitli işlem sırasında Bakırı göz ardı ederek geri kazanamamakta ve Bakırla beraber Palladyumun büyük bir kısmını heba etmektedirler.

Bizim projelendirdiğimiz sistemlerde; bütün girdiler (Plastik, kıymetli metaller ve yarı kıymetli metaller) tamamen ve %100 geri kazanılmaktadır.

Sistemden atık olarak sadece solunabilir dumansız hava ve neredeyse içilebilir nitelikte su çıktığı için geri dönüş oranına rahatlıkla %100 diyoruz.

 

Kart ve Kablo Kırma ve Ayırma Makinası

Elektronik kartları, kırar, öğütür, plastik ve manyetik malzemeyi ayırır, içinde değerli metalleri barındıran non manyetik malzemeyi eritmeye hazır halde verir.

Bakır Elektroliz Sistemi

Elektronik atıkda geri kazanılması en önemli metal olan bakırı elektroliz ortamında saf bakır olarak geri kazanmak ve sonrasında bütün değerli metalleri içinde barındıran anot çamurunu elde etmek için kullanılan en ucuz efektif ve çevre dostu bir sistemdir. Elektronik atık geri dönüşümümde olmaz ise olmaz bir işlemdir.

30 ve 50 Kiloluk İndüksiyon Eritme Ocağı

Silisyum karbür pota veya nötr astar kullanabilen hidrolik devirmeli 1400 dereceye kadar çıkabilen metal eritme ocağı.

CEVHER ANALİZİ VE AYAREVİ LABORATUARI

Kıymetli maden cevherlerini ve Altın, Gümüş. Platin, Palladyum barındıran metallerin analiz işlemleri için komple laboratuar temin ederek Kupelasyon sistemiyle analiz yapabilme eğitimi veriyoruz.

*Cevherden ve metalden analiz yapma metodunun eğitimi için bizi arayın.

Komple Ayarevi Laboratuarı

Cevher analizi için indüksiyon kupel ve eritme ocağı

Cevher analizlerinde numuneyi kupelasyon yöntemi ile eritmek için modifiye edilmiş özel bir indüksiyon eritme ocağıdır.

Numune analizi için halkalı değirmen

Cevher analizi yaparken, numune cevheri istenen incelikte öğütmek için tasarlanmış 100 – 200 gram kapasiteli bir labaratuar değirmenidir.